صفحات مجله سنگ نگاری و زمین شناسی اقتصادی هرمزگان

مقاله‌هايي که برای بررسي و چاپ به اين مجله ارسال ميگردد نبايد قبل ا در جايي به چاپ رسيده باشد و يا همزمان به مجلات ديگر ارائه شده باشد.

همچنين، نبايد نتايج آن در همايش های کشوری ارائه شده باشد .

  • مسئوليت صحت مطالب مقاله بر عهده ی نويسنده مسئول است .
  • - تعداد و ترتيب اسامي نگارندگان مقاله بر اساس توافق بين آنها و نويسنده ی مسئول صورت مي گيرد. نام نويسنده ی مسئول ( Corresponding Author ) با علامت ستاره (*) بر روی آن مشخص گردد.
  • - در صورتي که شيوه نامه ی نگارش مقاله رعايت نشده باشد، مقاله جهت داوری ارسال نخواهد شد .
  • - مدت زمان لازم برای ويرايش مقاله بر اساس نظرات داوران، حداکثر 30 روز است. پس از گذشت اين مدت مقاله از
    دستور کار مجله خارج مي گردد. در صورت ارسال مجدد به عنوان مقاله ای جديد بررسي خواهد شد

برای دانلود فایل راهنمای نگارش مقاله اینجا را کلیک نمایید

 

نامه به سردبیر جهت نوع آوری

 

نامه به سردبیر جهت اطلاع نویسندگان

 


ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L